Η φιλοσοφία μας

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η εκπαίδευση – σε όλες της πτυχές της – καλείται να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων που ο θεσμικός και

πολυδιάστατος ρόλος της απαιτεί. Μπορεί οι πληροφορίες που κατακλύζουν τα παιδιά μας να αυξήθηκαν, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η μάθηση τους ή η ποιότητα της ζωή τους βελτιώθηκε. Η επιλογή της χρήσιμης πληροφορίας, η επεξεργασία και η διαχείριση, η ανάλυση και η τελική χρήση της, προϋποθέτει τη συγκρότηση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, με ελεύθερη σκέψη, με ικανότητες και δεξιότητες που έχουν να κάνουν με την κριτική σκέψη και την συναισθηματική νοημοσύνη. Τα εκπαιδευτήρια μας έχουν ως βασικό τους μέλημα την ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των γνωστικών, νοητικών, κοινωνικών και συναισθηματικών ικανοτήτων των μαθητών μας με σκοπό να τους βοηθήσει να αναπτύξουν δεξιότητες, που θα τους οδηγήσουν στο δρόμο της αυτομόρφωσης, της προσωπικής και συλλογικής ευημερίας, της πνευματικής, συναισθηματικής και ηθικής καλλιέργειας. Είναι γνωστή η σοφή λαϊκή τοποθέτηση: «Αν διδάξεις σ΄ ένα παιδί, πέντε πράγματα, θα μάθει το πολύ πέντε πράγματα. Αν, όμως, του διδάξεις πώς να μαθαίνει, θα μαθαίνει για μια ζωή».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη του συναισθηματικού κόσμου των μαθητών μας. Σύμφωνα με σύγχρονους ερευνητές από το χώρο της γνωστικής ψυχολογίας, τα άτομα με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη (ΕQ) είναι περισσότερο πετυχημένα, αλλά κυρίως πιο ευτυχισμένα, σε σχέση με τα ευφυή άτομα που δεν έχουν καλλιεργήσει όλους τους τομείς της προσωπικότητας τους. Ένα άλλο εξίσου σημαντικό μέρος της φιλοσοφίας μας αποτελεί ο στόχος μας να μάθουν τα παιδιά να λειτουργούν ομαδικά. Ο Σεφέρης όταν πήρε το Νόμπελ αντί για μερικές δεκάδες ευχαριστήριων μηνυμάτων προτίμησε μόνο ένα: “Σε αυτόν τον κόσμο που ολοένα στενεύει ο καθένας έχει ανάγκη τον άλλο. Ας αναζητήσουμε τον άνθρωπο, όπου και αν βρίσκεται”. Σε αυτή την κατεύθυνση προσπαθούμε οι μαθητές μας να μάθουν να είναι συνεργάσιμοι, επικοινωνιακοί, καλοί ακροατές, φερέγγυοι, να έχουν αυτοπεποίθηση στους ρόλους που αναλαμβάνουν, να μην αρνούνται τα λάθη τους, να κρίνουν εποικοδομητικά κι όχι επικριτικά, να προσφέρουν τη βοήθειά τους όταν απαιτείται και να μην προσβάλλουν την προσωπική ζωή των άλλων, έτσι ώστε να καταφέρουν να δημιουργούν σχέσεις λειτουργικές, αρμονικές, ευτυχισμένες και δημιουργικές.

Είναι αυτονόητο ότι όλα τα παραπάνω μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο μέσα σε ένα κλίμα καλής επικοινωνίας, αγάπης, αποδοχής και σεβασμού. Στα εκπαιδευτήρια μας προσφέρουμε στα παιδιά περιβάλλον ήρεμο και απόλυτα ασφαλές, ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, ενθάρρυνσης, ισοτιμίας και συνεργασίας έτσι ώστε να μπορούν να εξελιχθούν και να αναπτυχθούν τόσο ώστε να αποδώσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Στη μακρόχρονη πορεία του, το σχολείο μας έχει καθιερωθεί στη συνείδηση των γονέων, για τη σύγχρονη εκπαίδευση, τη σωστή διαπαιδαγώγηση, το οικογενειακό κλίμα, την αδιάκοπη επίβλεψη, τη φροντίδα και την αγάπη με την οποία περιβάλλει κάθε παιδί. Το σχολείο μας δεν αποτελεί μόνο τόπο μάθησης αλλά και χώρο δημιουργίας ολοκληρωμένων ανθρώπων με δυνατή προσωπικότητα. Επιθυμούμε τα παιδιά μας να είναι ευτυχισμένα στο σχολείο τους. Επιδιώκουμε τη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος όχι απλώς «για τον μαθητή» αλλά «του μαθητή».