Δημοτικό

Προσφέρουμε ποιοτική εκπαίδευση που επιτελείται με βάση συγκεκριμένες μεθόδους, σε ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα και με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους. Στο Δημοτικό Σχολείο των εκπαιδευτηρίων μας επιδιώκουμε η μάθηση να είναι μια εμπειρία πλούσια και θετική για κάθε μαθητή.

    • Στη διδασκαλία μας αξιοποιούμε ό,τι πιο σύγχρονο έχουν να μας προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, οι σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες και έρευνες, ενώ παράλληλα μένουμε πιστοί σε ό,τι σοφό έχει να μας προσφέρει η εμπειρία που έχουμε αποκομίσει σε όλα τα χρόνια λειτουργίας του σχολείου μας.
    • Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, σύμφωνα με τη φιλοσοφία του σχολείου μας, περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που έχουν σκοπό την απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και αξίων που έχουν να κάνουν με την κριτική σκέψη και την ικανότητα μεταγνώσης, τη συναισθηματική νοημοσύνη, τον χαρακτήρα και την καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος του μαθητή.
  • Μέλημά μας αποτελεί το να παρέχουμε ένα περιβάλλον πλούσιο σε ποικίλα εξωτερικά ερεθίσματα, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον μαθητή να αλληλεπιδρά με αυτό, έτσι ώστε να προσεγγίζει τη γνώση μέσα από ανακαλυπτικές διαδικασίες – με το πείραμα, τη δοκιμή, την επαλήθευση ή τη διάψευση.
  • Στόχος μας είναι ο μαθητής να ζει αρμονικά με το περιβάλλον του σχολείου διατηρώντας ταυτόχρονα άθικτη την προσωπική του ακεραιότητα. Να κατασκευάζει τη γνώση με τον δικό του τρόπο, ενεργητικά, δίχως να αποτελεί απλά έναν παθητικό υποδοχέα πληροφοριών και «γνώσεων».
  • Με δραστηριότητες οι οποίες αποτελούν κίνητρα μάθησης και διεγείρουν την περιέργεια, οι μαθητές μας αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους.
  • Οι εκπαιδευτικοί μας, που είναι έμπειροι και συνεχώς ενημερώνονται για τα εκπαιδευτικά ζητήματα, έχουν τον ρόλο του εμψυχωτή, του διευκολυντή, του καθοδηγητή στη διαδικασία της ανακάλυψης. Oργανώνουν διδακτικές εμπειρίες και μαθήματα, στα πλαίσια των οποίων ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να εκφραστεί, να διερευνήσει και να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον του προκειμένου να οικοδομήσει τη γνώση.