Βρεφικό τμήμα

Στο σχολείο μας τα βρέφη αναπτύσσονται σε ένα όμορφο, ήρεμο και καθαρό περιβάλλον, απολαμβάνουν το παιχνίδι και την επαφή με άλλους ανθρώπους, λαμβάνουν φροντίδα με όλους τους κανόνες σωματικής υγιεινής και ακολουθούν ένα ισορροπημένο πρόγραμμα φαγητού και ύπνου.

Η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα βρίσκεται στην περίοδο της πιο γρήγορης ανάπτυξης του εγκεφάλου της. Έχει αποδειχτεί ότι από πολύ νωρίς το βρέφος αντιλαμβάνεται και είναι ικανό να μαζεύει πληροφορίες από το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται.

Γι’ αυτό προσπαθούμε, ακολουθώντας με σεβασμό το επίπεδο ανάπτυξης των παιδιών και μέσα σε ατμόσφαιρα αγάπης, υπομονής και κατανόησης, να τα τροφοδοτήσουμε με μαθησιακές εμπειρίες που θα είναι καθοριστικές για το μέλλον τους. Παρέχουμε στα βρέφη μας ποικίλα ερεθίσματα, πλούσιο εποπτικό και ακουστικό υλικό, κινητικά παιχνίδια, σωματικές ασκήσεις και πολλές άλλες δραστηριότητες για την σωματική, συναισθηματική και κοινωνική τους ανάπτυξη.