Μεταβρεφικό τμήμα

Στα Εκπαιδευτήρια Ατσόγλου παρέχουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά να νιώθουν χαρούμενα και ασφαλή. Η αγάπη, η στοργή, η φροντίδα, η τρυφερότητα των έμπειρων παιδαγωγών μας ενισχύει την ομαλή μετάβαση του παιδιού από την οικογένεια στη σχολική κοινότητα. Κάθε παιδί προετοιμάζεται και ενθαρρύνεται να ενταχθεί σαν ισότιμο μέλος στη μικρή κοινωνική ομάδα του σχολείου μας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει δημιουργηθεί από την πολυετή πείρα μας ακολουθεί μια ενιαία μεθοδολογική προσέγγιση που στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού και βασίζεται στη βιωματική εμπειρία, το παιχνίδι και την ανακάλυψη. Στο ασφαλές περιβάλλον του σχολείου μας, θα έχει την ευκαιρία:

 

  • Να παίξει. Το παιχνίδι διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη φάση καθώς μέσα από τη διαδικασία του παιχνιδιού, το παιδί μαθαίνει τα βασικά στοιχεία της κοινωνικής ζωής.
  • Να έρθει σε επαφή με εμπειρίες οργανωμένης μάθησης που θα του προσφέρουν νέες γνώσεις.
  • Να αποκτήσει επαφές με συνομηλίκους του και να μάθει μέσω της μίμησης.
  • Να παρατηρήσει τις αντιδράσεις των άλλων και να μάθει τους κανόνες της κοινωνικής ζωής (να μοιράζεται, να περιμένει την σειρά του, να συνεργάζεται, κλπ).
  • Να αναπτύσει την αυτονομία του, και παράλληλα να μάθει την ύπαρξη των ορίων, των κανόνων και των περιορισμών.
  • Να αποκτήσει τα πρώτα πρότυπα συμπεριφοράς και αξιών.