Νηπιαγωγείο

Από το Νηπιαγωγείο ξεκινά μια σχολική πορεία δώδεκα χρόνων και δικό μας μέλημα είναι να φροντίσουμε, ώστε τα παιδιά να προετοιμαστούν παιδαγωγικά, για να διανύσουν αυτή την πορεία, όσο πιο ομαλά και επιτυχημένα γίνεται. Τους παρέχουμε μαθησιακές εμπειρίες που δημιουργούν θετικές στάσεις απέναντι στο σχολείο, τη μάθηση, την ανακάλυψη, την έρευνα. Στόχος του εκπαιδευτικό προγράμματος μας είναι η παροχή σχολικής ετοιμότητας και σταδιακής συναισθηματικής ωρίμανσης. Στο ασφαλές και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον των Εκπαιδευτηρίων μας, τα νήπια έχουν την ευκαιρία να οικοδομούν τη γνώση μέσα από τις διαθεματικές προσεγγίσεις του προγράμματός μας, που είναι βασισμένες στα σύγχρονα παιδαγωγικά μοντέλα και δημιουργούν τις πλέον κατάλληλες συνθήκες για βιωματική μάθηση, αυτενέργεια κι ελεύθερη έκφραση. Δίνοντας έμφαση κι αξία στη συναισθηματική νοημοσύνη θέτουμε ως «κεντρικό» στόχο της σχολικής μας ζωής, την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, αναγνώρισης και διαχείρισης των συναισθημάτων καθώς και την καλλιέργεια των εννοιών του σεβασμού, της ομαδικότητας και της συνεργασίας. Οι δραστηριότητές μας προάγουν την ανάληψη πρωτοβουλιών, τον διάλογο, τον σεβασμό και την καλλιέργεια της φαντασίας.
Επιπρόσθετες Δραστηριότητες: Επισκέψεις σε Μουσεία, Θέατρα, Κινηματογράφους, Ζωολογικά Πάρκα. Τα νήπια πολύ συχνά βρίσκονται μακριά από τον συμβατικό σχολικό χώρο. Επισκέψεις σε οικολογικά πάρκα, θέατρα, παιδότοπους, ακόμη και ιστορικούς – αρχαιολογικούς χώρους δίνουν ερεθίσματα για ευρύτερες δημιουργικές ενασχολήσεις.