Προνηπιακό τμήμα

Σ’ ένα χαρούμενο περιβάλλον γεμάτο ερεθίσματα που εξάπτουν τη φαντασία και την έμφυτη ερευνητική διάθεση των παιδιών, θέτουμε σε εφαρμογή νέες ιδέες και προγράμματα, με στόχο να οδηγήσουμε τους μικρούς μας μαθητές στη γνώση για τον κόσμο που τα περιβάλλει, στην εξέλιξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων και στην ολόπλευρη νοητική και συναισθηματική τους ανάπτυξη.

Στο προνηπιακό τμήμα του σχολείου μας επιδιώκουμε την ενεργοποίηση του παιδιού στη διαδικασία της μάθησης κεντρίζοντας και διευρύνοντας τα ενδιαφέροντά του. Προωθούμε την αυτοεξυπηρέτηση, την ένταξη στην ομάδα, την προσωπική έκφραση, την επινοητικότητα και την ευρηματικότητα.

Oργανώνουμε προσεχτικά σχεδιασμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες έχουν συγκεκριμένους στόχους και εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Αναπτύσσουμε, εξερευνούμε και αντλούμε τη θεματολογία μας λαμβάνοντας υπόψιν:

  • τα γνωστικά ενδιαφέροντα και τις αναπτυξιακές ανάγκες της συγκεκριμένης ηλικίας
  • τις προηγούμενες μαθησιακές και κοινωνικές εμπειρίες των παιδιών
  • θέματα που προκύπτουν από ιδέες, ερωτήσεις και προβληματισμούς που αναδύονται από τα ίδια τα παιδιά μέσα στην τάξη.

Ιδιαίτερο βάρος δίνουμε στην αλληλεπίδραση των νηπίων με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον τους αλλά και στην εξατομικευμένη προσέγγιση του κάθε παιδιού. Μέσα από σειρά δραστηριοτήτων το παιδί κατακτά τα απαραίτητα εφόδια που θα το βοηθήσουν να ανακαλύψει τον κόσμο γύρω του.